Vítejte v e-shopu společnosti ABB pro přístroje a rozváděče nízkého napětí

Všechny nízkonapěťové přístroje a systémy ABB vyhovují mezinárodním normám jako IEC, EN aj. Od roku 1996 všechny vyráběné a dodávané přístroje nesou označení CE nutné pro volný oběh zboží v rámci Evropské unie.

Vážení zákazníci,

ke dni 31. 12. 2017 bude ukončen provoz ABB e-shopu na této adrese.
Jako případnou náhradu pro elektronické objednávání zboží, příp. k informaci o dostupnosti zboží, je možné využívat náš korporátní nástroj Common Business OnLine – CBOL, který naleznete na adrese https://bolservices.it.abb.com/cbol/default.

V případě, že ještě nemáte přístupová oprávnění do systému CBOL, prosím kontaktuje svého obchodního zástupce ABB.

Pro získání dalších technických informací o našich produktech můžete rovněž využít webové stránky www.abb.cz/nizkenapeti.

Reklamační protokol

Untitled Page
Způsob vyřízení reklamace

Vyplňte reklamační protokol, který naleznete na této stránce ke stažení ve formátu Word dokument.

Elektronická verze reklamačního protokolu (pdf, 10kB)


Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat).

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, Prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného výrobce.

V případě nemožnosti vyřízení Reklamace žádným z uvedených způsobů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající kupujícímu následně vystaví dobropis a cenu zboží mu vrátí.
Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Neoprávněná Reklamace nemá na běh záruční doby vliv.
Byla-li Reklamace zboží v  záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení Reklamace.
(Doba trvání Reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení Reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
Po vyřízení Reklamace Prodávající upozorní o ukončení Reklamace kupujícího buď e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
Práva z odpovědnosti za vady Prodávajícího není kupující oprávněn postupovat na třetí osoby bez souhlasu Prodávajícího.