Vítejte v e-shopu společnosti ABB pro přístroje a rozváděče nízkého napětí

Všechny nízkonapěťové přístroje a systémy ABB vyhovují mezinárodním normám jako IEC, EN aj. Od roku 1996 všechny vyráběné a dodávané přístroje nesou označení CE nutné pro volný oběh zboží v rámci Evropské unie.

Vážení zákazníci,

ke dni 31. 12. 2017 bude ukončen provoz ABB e-shopu na této adrese.
Jako případnou náhradu pro elektronické objednávání zboží, příp. k informaci o dostupnosti zboží, je možné využívat náš korporátní nástroj Common Business OnLine – CBOL, který naleznete na adrese https://bolservices.it.abb.com/cbol/default.

V případě, že ještě nemáte přístupová oprávnění do systému CBOL, prosím kontaktuje svého obchodního zástupce ABB.

Pro získání dalších technických informací o našich produktech můžete rovněž využít webové stránky www.abb.cz/nizkenapeti.

Nákupní řád

Untitled Page
Nákupní řád pro internetový obchod ABB.

Obchodní podmínky pro internetový obchod přístroji a rozváděči nízkého napětí firmy ABB, s.r.o. nabývají účinnosti od 1. srpna 2008.

Právní forma internetového obchodu
E-shop je výhradně určen pro přímý obchod s nespotřebitelem a řídí se tak Obchodním zákoníkem nikoliv Občanským zákoníkem. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (ABB, s.r.o., IČ: 496 82 563)  a jeho zákazníků (kupujících), a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Nakupovat v internetovém obchodě mohou napřímo jen registrovaní uživatelé (smluvní velkoobchody). Prostřednictvím smluvních velkoobchodů však mohou objednávat též podregistrované firmy (významní zákazníci registrovaných uživatelů – smluvních velkoobchodů) nebo neregistrovaní uživatelé.

REGISTRACE uživatele internetového obchodu
Registrovaným uživatelem může být jen velkoobchod, se kterým má ABB, s.r.o., organizační jednotka ELSYNN, uzavřenou platnou smlouvu. Žádosti o registraci uživatelů zprostředkovávají na základě jednání se zájemci naši obchodní reprezentanti. Registraci uživatelů poté provádí administrátor našeho informačního systému. Registrovaní uživatelé po svém přihlášení vidí ceny položek snížené o slevy vyplývající ze smlouvy uzavřené s ABB, s.r.o., organizační jednotka ELSYNN. Za tyto ceny také zboží objednávají.

Kromě svého hlavního účtu může registrovaný uživatel vytvořit další poduživatelské účty pro své kolegy z firmy. Tito mohou svým jménem vytvářet objednávky, které nám pak odešlou ke zpracování. Z pohledu objednávání zboží mají stejné postavení, jako uživatel přihlášený pod hlavním účtem registrovaného uživatele. Správa poduživaletských účtů je dostupná v sekci „Můj účet“.

Registrovaní uživatelé dále mohou sami vytvářet registrovaný přístup pro své významné odběratele – podregistrované firmy, kteří po přihlášení do internetového obchodu neobjednávají přímo od ABB, s.r.o., ale vždy objednávají od toho smluvního velkoobchodu, který jim registrační údaje přidělil. Pokud jim tento smluvní velkoobchod přidělil také slevový řetězec, uvidí po svém přihlášení ceny položek nikoli katalogové, ale již s odpovídající započtenou slevou. Pokud neuvedou jinou adresu dodání, bude jimi objednávané zboží dodáváno vždy na adresu smluvního velkoobchodu, pod nímž jsou registrováni. Správa účtů podregistrovaných firem je dostupná v sekci „Můj účet“.

Neregistrovaní uživatelé mohou internetový obchod také využívat, ale na rozdíl od registrovaných uživatelů/poduživatelů a podregistrovaných firem vidí ceny odpovídající katalogovým cenám (pokud jim některý smluvní velkoobchod neposkytne pro orientační zobrazení cen po slevě údaje slevového řetězce). Navíc musí před ukončením nákupu vždy vybrat smluvního partnera, kterému bude objednávka odeslána, a který jim zboží následně dodá.

NÁKUP
Návod k provedení nákupu je popsán v sekci „Jak nakupovat“.

OBJEDNÁVKA
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váha, rozměry, cena, parametry a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- Zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
- Vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

Důležitým bodem nákupu je odeslání objednávky. Až odesláním se stává Vaše objednávka závaznou. Do té doby můžete kdykoliv obchod opustit a to bez jakýchkoliv závazků. Z košíku lze pomocí tlačítka odstranit jednotlivé řádky případně upravovat množství. Po odeslání objednávky obdržíte na Vámi uvedený e-mail potvrzenou objednávku, případně budete telefonicky kontaktování a budou dohodnuty podrobnosti dodávky.

CENY a platba za dodané zboží
Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou bez DPH. Daň z přidané hodnoty je připočítána až v košíku. Individuální způsob dodání a platby (předem, dobírkou, bankovním převodem apod.) se řídí dle dohody se smluvním velkoobchodem.

TERMÍN DODÁNÍ zboží
Rozhodující pro termín dodání je údaj, zda-li je zboží na skladě či nikoliv. To je uvedeno u každého zboží již při objednání. Pokud zboží není skladem, budete informováni v potvrzené objednávce (dostanete v elektronické podobě e-mailem) o termínu dodání. Obvyklá doba se pohybuje od 1 do 3 týdnů. Při převzetí zboží je důležité zkontrolovat neporušenost obalu, které by mohlo značit možné poškození zabaleného zboží. Pokud máte pochybnosti o stavu zásilky, ihned ji před přepravcem rozbalte a případně ji odmítněte převzít! Na pozdější reklamace týkající se poškozeného zboží nebude brán zřetel.

ZÁRUKA a REKLAMACE
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou dle záruky výrobce. Podmínky reklamačního řízení podrobně popisuje Reklamační řád společnosti. Pro vytvoření záznamu o vadě využijte Reklamační protokol.

Přejeme Vám příjemný nákup, budeme rádi za veškeré Vaše náměty a připomínky na vylepšení naší služby.